Övriga tjänster

Outsourcad ekonomiavdelning

Låt oss ta hand om den löpande bokföringen. Vi ser till att du kan driva företaget medan vi ser till att allt bokförs på ett korrekt sätt.

Personal och löner

Vi tar ansvar för hela löneadministrationen, inklusive löner, skatter, sociala avgifter, semesterlöner och ett flertal andra frågor.

Redovisning

Vi sköter hela den tidsödande redovisningsbiten: bokslut, deklarationer och rapportering till myndigheter. Vi håller ordning på siffrorna.

Rådgivning

Vi erbjuder finansiell rådgivning och fungerar som ett bollplank inom alla frågor som rör redovisning, från små detaljer till övergripande mönster.

Nordiska helhetslösningar

Vi kan även erbjuda helhetslösningar för den nordiska marknaden med specialister i varje land som har tillgång till ett gemensamt rapporterings- och kommunikationssystem. Tjänsten byggs upp helt efter kundens behov.

Interimslösningar

Vi kan hjälpa dig när du har tillfällig personalbrist, föräldraledighet eller arbetstoppar. Våra interimslösningar innefattar ett flertal områden - personal- och ekonomiavdelningar, lön och HR. Konsulter, chefer, controllers – vi rycker in på kort varsel där det behövs.

Care services

Läkare och tandläkare behöver ofta hjälp med tjänster inom exempelvis redovisning och lönehantering. Vi erbjuder hjälp med detta inom våra Care services. Bokföring, bokslut, deklarationer med mera – vi ger vårdbranschen den hjälp som behövs.

BTR Academy

Här erbjuder vi kurser som är anpassade efter marknaden och våra kunders och konsulters önskemål. Vårt breda utbud av kurser bygger inte bara på ekonomiska värden, vi lägger även stor vikt på humana, sociala och miljömässiga värden.

Ägna dig åt företaget – vi tar hand om lönehanteringen