Outsourcing lönehantering

Låt oss bli din löneavdelning

Övriga tjänster

Outsourcad ekonomiavdelning

Låt oss ta hand om den löpande bokföringen. Vi ser till att du kan driva företaget medan vi ser till att allt bokförs på ett korrekt sätt.

Personal och löner

Vi tar ansvar för hela löneadministrationen, inklusive löner, skatter, sociala avgifter, semesterlöner och ett flertal andra frågor.

Redovisning

Vi sköter hela den tidsödande redovisningsbiten: bokslut, deklarationer och rapportering till myndigheter. Vi håller ordning på siffrorna.

Rådgivning

Vi erbjuder finansiell rådgivning och fungerar som ett bollplank inom alla frågor som rör redovisning, från små detaljer till övergripande mönster.

Ägna dig åt företaget – vi tar hand om lönehanteringen