Fokusera på företaget
– vi tar hand om lönerna

Kvalité | Service | Flexibilitet

Fokusera på företaget
– vi tar hand om lönerna

Kvalité | Service | Flexibilitet

Löneoutsourcing som underlättar företagandet

Känner du att lönehantering tar för mycket tid från företagets kärnverksamhet? Låt oss ta bort stressen över lönehanteringen. Genom outsourcing av lönehantering till oss blir det enklare att driva ett företag.

Välkommen att kontakta oss redan idag för att boka in ett första möte där vi går igenom din situation och hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi tar ett helhetsansvar för löneoutsourcingen. 


revisor vid dator – outsourcing lönehantering

Tre skäl att anlita oss för löneoutsourcing

 • Vi frigör tid. Med vår hjälp får du mer tid till företagets kärnverksamhet.
 • Mindre sårbarhet. Flera medarbetare kommer att ta hand om lönearbetet, när vi arbetar tillsammans kan du känna dig trygg i att allt är i rätta händer.
 • Ökad kvalité. Våra lönekonsulter är kunniga, auktoriserade och har lång erfarenhet, något som borgar för kvalité i alla led.

Våra ledord – det viktiga i vårt arbete

Kvalité – För oss är kvalité på arbetet viktigt och vi har därför många avstämningar på vårt lönearbete.

Service – Vi erbjuder service till alla på hela företaget och vi finns tillgängliga både på mail och via telefon.

Flexibilitet – Vi försöker tillmötesgå er som kund så långt som det är möjligt utifrån era behov. För oss är ni unika och inte en i mängden. Vi lyssnar på er och arbetar för att både ni och vi ska få en bra, smidig och hållbar löneprocess. 

Outsourcing lön – vi tar fullt ansvar

När du låter oss ta hand om din lönehantering sköter vi hela arbetet: vi administrerar löner, håller koll på skatter och sociala avgifter, tar hand om semesterlöner och pensionsrapportering. Med outsourcing av lön med oss får du en trygg och flexibel tjänst anpassad efter ert företags specifika lönehantering.

Vi erbjuder kunnig och erfaren hjälp med alla frågor inom lönehantering. Vi har varit aktiva på den svenska och internationella marknaden sedan 2013 och har ett brett kontaktnät samt erfarna konsulter som kan allt som behövs för att sköta ditt företags lönehantering på ett smidigt och effektivt sätt. När du lägger ut din lönehantering på oss kan vi hjälpa dig online i ditt eget system eller med hjälp av någon av våra andra skräddarsydda lösningar.

Här är några av de delar av lönehanteringen som vi kan hjälpa ditt företag med:

 • Tid- och avvikelserapportering

 • Reseräkningar och utlägg

 • Löneberäkning

 • Rapportering

 • Betalningar

 • Avstämningar

 • Pensionsrapportering

Allt fler väljer att använda sig av löneoutsourcing. Den största fördelen med att outsourca löner är att vi kan ta hand om administrationen och säkerställa processens effektivitet. Du kan med gott samvete låta oss sköta detta jobb samtidigt som du tar hand om företagets kärnverksamhet.

Outsourca lön - erfarenhet från många branscher

Bland våra kunder finns allt från små till stora företag, både inom den privata sektorn och offentliga verksamheter. Vi har erfarenhet från att arbeta med de flesta branscher och har arbetat med företag med och utan kollektivavtal.

En vanlig anledning till varför företag väljer att köpa löneoutsourcing är att komplexiteten i verksamheten ökar vid en tidpunkt, exempelvis vid ett förvärv eller vid nyanställningar. Personalomsättning gör att kravet på effektiv och smidig lönehantering ökar. 

Du väljer hur stor del vi hanterar

Anlitar du oss för lönehanteringen så kan vi ta hand om hela lönearbetet eller vissa delar av det – vi kan hitta en variant som fungerar. Vi bokar in ett möte där vi lyssnar på dig och kommer fram till vad som behövs.

Om vi blir din partner inom lönehantering får du tillgång till hela vår erfarenhet och kompetens. Vi blir en kunnig partner som arbetar rådgivande och tar stort ansvar för att ditt företag ska få en bra lösning nu och i framtiden.

Vi arbetar proaktivt och kontinuerligt för att förbättra företagets processer när det handlar om lönehantering.

Vad behövs för en säker och effektiv lönehantering?

För att lönehanteringen ska fungera som den ska krävs det struktur – om du överlåter den till oss så får du nödvändig ordning på utbetalningar och rapporter. Vi ser till att det framgår vilka intressenter som finns i löneprocessen och vilka ansvarsområden som finns.

Alla arbetsmoment bör ha fasta rutiner och vara kopplade till de system och verktyg som används. Det bör dessutom finnas tydliga tider angivna för när respektive moment ska vara utfört.

Viktigt att skapa en tydlig struktur vid löneoutsourcing

Vi kan hjälpa ditt företag att skapa en struktur över moment och aktiviteter, identifiera styrkor och svagheter, tydliggöra ansvarsområden, kontinuerligt vidareutveckla arbetet, underlätta överlämning och att säkerställa kvalité och kontroll. Om du anlitar oss för outsourcing av lönehantering så hjälper vi till med bland annat följande:

 • Planering. Här ingår grundläggande förutsättningar för att löneberäkningen ska kunna genomföras. Verksamheten anpassas löpande efter lagar, kollektivavtal och individuella avtal. 

 • Underlag. Nästa steg är att sammanställa månadens underlag för lönekörningen. Exempel på dessa underlag kan vara tidrapporter, reseräkningar, sjukintyg, med mera.

 • Löneberäkning. När alla underlag är klara så beräknas lönerna. Den består av återkommande händelser som månadslön, bilförmån, fasta tillägg och eventuella manuella justeringar. Här sker även beräkning av bruttolön, förmåner och skatt.

 • Kontroller. Innan lönekörningen är klar görs kontroller för att kontrollera att allt stämmer.

 • Rapporter. När lönerna är klara skapas rapporter. Lönespecifikationer, arbetsgivardeklarationer, bokföringsordrar med mera.

Vi ger dig full koll på lönehanteringen. Genom att utnyttja outsourcing av lön kan vi hantera alla de praktiska frågor som uppstår kring lönehantering. Med vår hjälp kan du känna dig trygg i att du har tillgång till det senaste inom lönehantering och du kan alltid få svar på dina frågor.

Ägna dig åt företaget – vi tar hand om lönehanteringen