Outsourcing lönehantering

Låt oss bli din löneavdelning

Fokusera på företaget
– vi tar hand om lönerna

Löneoutsourcing som underlättar företagandet

Känner du att lönehantering, redovisning och andra ekonomiska frågor tar för mycket tid från företagets kärnverksamhet? Låt oss ta bort stressen över lönehanteringen och den löpande bokföringen. Genom outsourcing av lönehantering till oss blir det enklare att driva ett företag.

Välkommen att kontakta oss redan idag för ett första möte så går vi igenom din situation och hur vi kan hjälpa dig. Vi tar ett helhetsansvar för lönehanteringen. 

revisor vid dator

Outsourcing lönehantering – vi tar fullt ansvar

När du låter oss ta hand om din lönehantering så sköter vi hela arbetet: vi administrerar löner, håller koll på skatter och sociala avgifter, tar hand om semesterlöner allt som rör HR. Med hjälp av oss får du en trygg och flexibel tjänst för ditt företags lönehantering.

Att fler väljer att använda sig av löneoutsourcing. Den största fördelen med att outsourca löner och HR är att vi kan ta hand om administrationen och säkerställa processens effektivitet. Du kan med gott samvete låta oss sköta detta jobb samtidigt som du tar hand om företagets kärnverksamhet.

Vi har erfarenhet från många branscher

Bland våra kunder finns allt från små till stora företag, främst inom den privata sektorn, men vi kan även hjälpa offentliga verksamheter med lönehanteringen. Vi har erfarenheter från de flesta branscher och har arbetat med företag med och utan kollektivavtal.

En vanlig anledning till varför företag väljer att köpa löneoutsourcing är att komplexiteten i verksamheten ökar vid en tidpunkt, exempelvis vid ett förvärv eller vid nyanställningar. Personalomsättning gör att kravet på effektiv och smidig lönehantering ökar. Inte minst inom privat vård, tjänstesektorn och bemanningsbranschen är detta ofta förekommande.

Du väljer hur stor del vi hanterar

Anlitar du oss för lönehanteringen så kan vi ta hand om hela lönearbetet eller vissa delar av det, vi kan hitta en variant som fungerar. Vi bokar in ett möte där vi lyssnar på dig och kommer fram till vad som behövs.

Om vi blir din partner inom lönehantering så får du tillgång till hela vår erfarenhet och kompetens. Vi blir en kunnig partner som arbetar rådgivande och tar stort ansvar för att ditt företag ska få en bra lösning nu och i framtiden. Vi arbetar proaktivt och kontinuerligt för att förbättra företagets processer när det handlar om lönehantering.

Vad behövs för en säker och effektiv lönehantering?

För att lönehanteringen ska fungera som den ska krävs det struktur – om du överlåter den till oss så får du nödvändig ordning på utbetalningar och rapporter. Vi ser till att det framgår vilka intressenter som finns i löneprocessen och vilka ansvarsområden som finns. Alla arbetsmoment bör ha fasta rutiner och vara kopplade till de system och verktyg som används. Det bör dessutom finnas tydliga tider angivna för när respektive moment ska vara utfört.

Viktigt att skapa en tyldig stryktur vid outsourcing av lönehantering

Vi kan hjälpa ditt företag skapa en struktur över moment och aktiviteter, identifiera styrkor och svagheter, tydliggöra ansvarsområden, kontinuerligt vidareutveckla arbetet, underlätta överlämning och att säkerställa kvalitet och kontroll. Om du anlitar oss för outsourcing av lönehantering så hjälper vi till med bland annat följande:

  • Planering. Här ingår grundläggande förutsättningar för att löneberäkningen ska kunna genomföras. Verksamheten anpassas löpande efter lagar, kollektivavtal och individuella avtal. Här ingår även schemaläggning, bemanning, anställningsavtal, uppsägningar med mera.
  • Underlag. Nästa steg är att sammanställa månadens underlag för lönekörningen. Exempel på dessa underlag kan vara tidrapporter, reseräkningar, läkarintyg, sjukintyg, med mera.
  • Löneberäkning. När alla underlag är klara så beräknas lönerna. Den består av återkommande händelser som månadslön, bilförmån, fasta tillägg och eventuella manuella justeringar. Här sker även beräkning av bruttolön, förmåner och skatt.
  • Kontroller. Innan lönekörningen är klar görs kontroller för att kontrollera att allt stämmer.
  • Rapporter. När lönerna är klara skapas rapporter. Lönespecifikationer, arbetsgivardeklarationer, bokföringsordrar med mera.

 

Vi ger dig full koll på lönehanteringen. Genom outsourcing lön så kan vi hantera alla de praktiska frågor som uppstår kring lönehantering. Med vår hjälp kan du känna dig trygg i att du har tillgång till det senaste inom lönehantering och du kan alltid få svar på dina frågor.

Ägna dig åt företaget – vi tar hand om lönehanteringen