Om oss

Erfarna och serviceinriktade lönekonsulter

Vi är ett erfaret konsultföretag som erbjuder lönetjänster till företag i hela Sverige. Våra medarbetare är utbildade lönespecialister och auktoriserade via SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

Vi arbetar alltid proaktivt för att kunna hjälpa våra kunder även vid sidan om det dagliga arbetet. Våra kunder ska känna tillit till oss och veta att vi alltid finns tillgängliga om det skulle uppstå behov. Vi tar hand om alla frågor inom lönehantering, såväl stora som små.

Ett digitalt och mänskligt konsultföretag

Vi arbetar med att hjälpa företag att vara ekonomiskt hållbara genom kontinuerlig och korrekt rapportering och uppföljning. Vår vision är att vara ledande i utveckling av ett nytt slags växande, som bygger på hänsyn tagen till olika slags kapital.

Vi satsar på att komplettera det digitala med det mänskliga, oavsett om det handlar om frågor inom bokföring, personal eller lönehantering. Våra erfarna medarbetare sätter sig snabbt in i din situation och skapar rutiner som passar för dina behov. Alla våra konsulter vidareutbildar sig kontinuerligt för att kunna ge proaktiva råd som gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Miljön är självklart också i fokus för oss. Därför är det viktigt för oss att hjälpa andra företag att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi medverkar också i en del sociala projekt för ett hållbart samhälle.

Effektiviserad ekonomihantering

Vi är en lönebyrå som hjälper företag att ta hand om och effektivisera ekonomiadministrationen. Vi kan vara ett bollplank och rådgivare när det handlar om ekonomisk rådgivning på alla plan i en organisation, från administration till vd och styrelse. Ni kan få hjälp av hela vårt dedikerade team som kan ersätta delar eller hela delar av er ekonomiavdelning med alla tillhörande funktioner.

Ägna dig åt företaget – vi tar hand om lönehanteringen